Kaveh Mesri - VD/ verksamhetschef

 

Brafam samarbetar idag med en legitimerad psykolog samt har ett par kontaktpersoner, familjehemskonsulenter samt socionomer som jobbar per uppdrag.